Diff of eade10do.
Current page:version 5last modified on 07.05.2018by gast
Archived page:version 3last modified on 26.04.2018by mk

@@ -1,5 +1,4 @@
--- [EA Home|http://ea-selbsthilfe.net] | [D-A-CH|EA DACH] | [EA Berlin|EARegionBerlin] | [Wiki|EaWiki] | --
-----
+
 
 !!! EA - Meeting Kreuzberg
 [http://spatico.de/media/foto/hafen4schwaeneschlafen.jpg]
@@ -25,4 +24,7 @@
  [Wassertorstr. 48|http://spatico.de/33uuu91176930]
  '''10969 Berlin-Kreuzberg'''
  [[U] Prinzenstr. / Bus 140
- eade10doii@mphase.net
+
+ Kontakt:
+ eade10doii@mphase.net
+ 01522/3485451 Anna, Gruppentelefon